Aprofitament despai en façana per crear una terrassa amb tarima de fusta.